Gastenboek  
Geef commentaar op dit bericht Terug naar het gastenboek | Onderhoud
Teken het gastenboek:
8619) IP-adres genoteerd  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.40 Safari/537.36  Bekijk Webpagina 
Collin 
collinstralia(at)googlemail.com
Plaats:
Rovio
Woensdag, 12. Juni 2019 17:15 Host: static.vnpt.vn Geef commentaar Verstuur E-mail

Đó chính là cảm biến nhiệt độ điều hòa, bộ phận này có tác dụng kiểm soát nhiệt độ trên dàn lạnh cũng như nhiệt độ của không khí trong phòng.
Commentaar:
Naam:
 
Advanced Guestbook 2.4.4